Species

Sampling: 54 species out of 191

Species list
 • Acropoma argentistigma
 • Acropoma boholensis
 • Acropoma hanedai
 • Acropoma japonicum
 • Acropoma lecorneti
 • Amioides grossidens
 • Apogonops anomalus
 • Doederleinia berycoides
 • Malakichthys barbatus
 • Malakichthys elegans
 • Malakichthys griseus
 • Malakichthys levis
 • Malakichthys mochizuki
 • Malakichthys similis
 • Malakichthys wakiyae
 • Neoscombrops atlanticus
 • Neoscombrops cynodon
 • Neoscombrops pacificus
 • Synagrops adeni
 • Synagrops analis
 • Synagrops argyreus
 • Synagrops bellus
 • Synagrops japonicus
 • Synagrops malayanus
 • Synagrops microlepis
 • Synagrops philippinensis
 • Synagrops pseudomicrolepis
 • Synagrops serratospinosus
 • Synagrops spinosus
 • Synagrops trispinosus
 • Verilus sordidus
 • Banjos banjos
 • Apodocreedia vanderhorsti
 • Chalixodytes chameleontoculis
 • Chalixodytes tauensis
 • Creedia alleni
 • Creedia bilineata
 • Creedia haswelli
 • Creedia partimsquamigera
 • Crystallodytes cookei
 • Crystallodytes pauciradiatus
 • Limnichthys fasciatus
 • Limnichthys marisrubri
 • Limnichthys nitidus
 • Limnichthys orientalis
 • Limnichthys polyactis
 • Limnichthys rendahli
 • Myopsaron nelsoni
 • Schizochirus insolens
 • Tewara cranwellae
 • Brephostoma carpenteri
 • Brinkmannella elongata
 • Epigonus affinis
 • Epigonus angustifrons
 • Epigonus atherinoides
 • Epigonus carbonarius
 • Epigonus cavaticus
 • Epigonus chilensis
 • Epigonus constanciae
 • Epigonus crassicaudus
 • Epigonus ctenolepis
 • Epigonus denticulatus
 • Epigonus devaneyi
 • Epigonus elegans
 • Epigonus elongatus
 • Epigonus exodon
 • Epigonus fragilis
 • Epigonus glossodontus
 • Epigonus heracleus
 • Epigonus lenimen
 • Epigonus lifouensis
 • Epigonus machaera
 • Epigonus macrops
 • Epigonus marimonticolus
 • Epigonus marisrubri
 • Epigonus mayeri
 • Epigonus notacanthus
 • Epigonus occidentalis
 • Epigonus oligolepis
 • Epigonus pandionis
 • Epigonus parini
 • Epigonus pectinifer
 • Epigonus robustus
 • Epigonus telescopus
 • Epigonus tuberculatus
 • Epigonus waltersensis
 • Florenciella lugubris
 • Microichthys coccoi
 • Microichthys sanzoi
 • Rosenblattia robusta
 • Sphyraenops bairdianus
 • Glaucosoma buergeri
 • Glaucosoma hebraicum
 • Glaucosoma magnificum
 • Glaucosoma scapulare
 • Bathysphyraenops declivifrons
 • Bathysphyraenops simplex
 • Howella atlantica
 • Howella brodiei
 • Howella pammelas
 • Howella parini
 • Howella sherborni
 • Howella zina
 • Pseudohowella intermedia
 • Lateolabrax japonicus
 • Lateolabrax latus
 • Crapatalus angusticeps
 • Crapatalus munroi
 • Crapatalus novaezelandiae
 • Leptoscopus macropygus
 • Lesueurina platycephala
 • Ostracoberyx dorygenys
 • Ostracoberyx fowleri
 • Ostracoberyx paxtoni
 • Parapriacanthus dispar
 • Parapriacanthus elongatus
 • Parapriacanthus marei
 • Parapriacanthus ransonneti
 • Pempheris adspersa
 • Pempheris adusta
 • Pempheris affinis
 • Pempheris analis
 • Pempheris compressa
 • Pempheris japonica
 • Pempheris klunzingeri
 • Pempheris mangula
 • Pempheris molucca
 • Pempheris multiradiata
 • Pempheris nyctereutes
 • Pempheris ornata
 • Pempheris otaitensis
 • Pempheris oualensis
 • Pempheris poeyi
 • Pempheris rapa
 • Pempheris schomburgkii
 • Pempheris schreineri
 • Pempheris schwenkii
 • Pempheris ufuagari
 • Pempheris vanicolensis
 • Pempheris xanthoptera
 • Pempheris ypsilychnus
 • Evistias acutirostris
 • Histiopterus typus
 • Parazanclistius hutchinsi
 • Paristiopterus gallipavo
 • Paristiopterus labiosus
 • Pentaceropsis recurvirostris
 • Pentaceros capensis
 • Pentaceros decacanthus
 • Pentaceros japonicus
 • Pentaceros quinquespinis
 • Pseudopentaceros richardsoni
 • Pseudopentaceros wheeleri
 • Zanclistius elevatus
 • Acanthaphritis barbata
 • Acanthaphritis grandisquamis
 • Acanthaphritis ozawai
 • Acanthaphritis unoorum
 • Chrionema chlorotaenia
 • Chrionema chryseres
 • Chrionema furunoi
 • Chrionema pallidum
 • Chrionema squamentum
 • Chrionema squamiceps
 • Dactylopsaron dimorphicum
 • Enigmapercis acutirostris
 • Enigmapercis reducta
 • Enigmapercis sp
 • Hemerocoetes artus
 • Hemerocoetes macrophthalmus
 • Hemerocoetes monopterygius
 • Hemerocoetes morelandi
 • Hemerocoetes pauciradiatus
 • Matsubaraea fusiforme
 • Osopsaron formosensis
 • Osopsaron karlik
 • Osopsaron verecundum
 • Percophis brasiliensis
 • Pteropsaron evolans
 • Pteropsaron heemstrai
 • Pteropsaron incisum
 • Pteropsaron longipinnis
 • Pteropsaron natalensis
 • Pteropsaron neocaledonicus
 • Pteropsaron springeri
 • Squamicreedia obtusa
 • Polyprion americanus
 • Polyprion oxygeneios
 • Polyprion yanezi
 • Stereolepis doederleini
 • Stereolepis gigas

Fossil calibrations

No internal fossil calibrations are available for this group.

Taxonomy

Families:

Downloads

Download Pempheriformes data (JSON format)

Phylogenies

There were 2637 species that caused Pempheriformes to be inferred as paraphyletic.

Time-calibrated phylogeny of only species in Pempheriformes

Time-calibrated phylogeny of "Pempheriformes"

Phylogram of only species in Pempheriformes

Phylogram of "Pempheriformes"

Sequence data

Phylip sequences for Pempheriformes

RAxML-style partitions file

Nexus file for Pempheriformes (includes character partitions and phylogeny)